Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 538 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 27
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 1753/QĐ-BTC 03/09/2019 Về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2 71/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
3 60/2019/TT-BTC 30/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
4 57/2019/TT-BTC 26/08/2019 Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 04/2019/TT-BXD 16/08/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
6 68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
7 5095/TCHQ-GSQL 09/08/2019 Về việc hướng dẫn khai hải quan
8 49/2019/TT-BTC 08/08/2019 Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
9 10/2019/TT-BCT 22/07/2019 Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
10 45/2019/TT-BTC 19/07/2019 Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
11 4656/TCHQ-TXNK 18/07/2019 V/v bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ
12 15/CT-TTg 16/07/2019 Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
13 42/2019/TT-BTC 12/07/2019 Bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
14 42/2019/TT-BTC 12/07/2019 Bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
15 05/2019/TT-BTTTT 09/07/2019 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
16 4470/TCHQ-TXNK 09/07/2019 Về việc thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
17 4475/TCHQ-TXNK 09/07/2019 Về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
18 25/2019/TT-BGTVT 05/07/2019 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
19 2869/QĐ-UBND 05/07/2019 Về ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025
20 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 538 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 27