Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 551 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 21/2019/TT-BCT 08/11/2019 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA
2 42/2019/QH14 01/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ
3 3267/QĐ-BCT 31/10/2019 Về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
4 3198/QĐ-BCT 24/10/2019 Về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
5 78/2019/NĐ-CP 14/10/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
6 31/2019/QĐ-TTg 09/10/2019 Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
7 75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
8 74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
9 10/2019/TT-BNNPTNT 20/09/2019 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
10 17/2019/TT-BCT 19/09/2019 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành
11 62/2019/TT-BTC 05/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
12 1753/QĐ-BTC 03/09/2019 Về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
13 71/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
14 60/2019/TT-BTC 30/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
15 57/2019/TT-BTC 26/08/2019 Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
16 54/2019/TT-BTC 21/08/2019 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
17 04/2019/TT-BXD 16/08/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
18 68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
19 5095/TCHQ-GSQL 09/08/2019 Về việc hướng dẫn khai hải quan
20 48/2019/TT-BTC 08/08/2019 Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 551 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28