Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 445 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 23
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
2 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
3 04/CT-BTC 15/10/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
4 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
5 3720/QĐ-BCT 11/10/2018 Về phương án cắt, giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020
6 30/2018/TT-BCT 01/10/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
7 87/2018/TT-BTC 27/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
8 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử
9 597/2018/UBTVQH14 26/09/2018 Biểu thuế bảo vệ môi trường
10 1221/QĐ-TTg 21/09/2018 Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
11 124/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
12 27/2018/TT-BCT 19/09/2018 Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
13 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
14 25/2018/TT-BCT 12/09/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
15 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
16 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
17 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
18 19/2018/TT-NHNN 22/08/2018 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
19 22/2018/TT-BCT 21/08/2018 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
20 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Về kinh doanh xuất khẩu gạo
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 445 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 23