Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 669 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
22 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
23 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
24 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Bổ sung hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
25 879/TCHQ-TXNK 23/02/2021 Về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đưa đi thuê gia công
26 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
27 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
28 06/2021/TT-BTC 22/01/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
29 108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
30 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
31 09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
32 11/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
33 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
34 1557/QĐ-TCT 02/10/2020 Về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
35 26/2020/TT-BCT 29/09/2020 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
36 114/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
37 28/2020/QĐ-TTg 24/09/2020 Quy định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
38 27/2020/QĐ-TTg 21/09/2020 Quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
39 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
40 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 669 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34