Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 338 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quy định Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017
2 07/2017/TT-BCT 29/05/2017 Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
3 1472/QĐ-BGTVT 23/05/2017 Về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác
4 53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng
5 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
6 02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
7 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
8 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
9 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
10 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
11 30/2016/TT-BXD 30/12/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
12 48/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy
13 43/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
14 49/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
15 42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
16 50/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn
17 35/2016/TT-BCT 28/12/2016 Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
18 51/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục
19 52/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục
20 4846/QĐ-BCT 09/12/2016 Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 338 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17