Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 458 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 23
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
2 44/2018/TT-BCT 15/11/2018 Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
3 4243/QĐ-BCT 12/11/2018 Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
4 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
5 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
6 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
7 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
8 151/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
9 149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
10 4086/QĐ-BCT 30/10/2018 Về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
11 39/2018/TT-BCT 30/10/2018 Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
12 148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
13 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
14 95/2018/TT-BTC 17/10/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
15 04/CT-BTC 15/10/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
16 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
17 3720/QĐ-BCT 11/10/2018 Về phương án cắt, giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020
18 30/2018/TT-BCT 01/10/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
19 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử
20 87/2018/TT-BTC 27/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 458 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 23