Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 506 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 10/CT-TTg 22/04/2019 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
2 09/CT-TTg 01/04/2019 Về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
3 03/2019/TT-NHNN 29/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
4 06/2019/TT-BCT 25/03/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
5 02/2019/TT-BYT 21/03/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
6 648/QĐ-BCT 20/03/2019 Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
7 29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
8 572/QĐ-BKHCN 19/03/2019 Về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
9 280/QĐ-TTg 13/03/2019 Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030
10 255/QĐ-TTg 04/03/2019 Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
11 20/2019/NĐ-CP 21/02/2019 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ
12 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
13 12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
14 17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
15 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
16 15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
17 1534/BTC-CST 31/01/2019 Hướng dẫn chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw
18 04/2019/TT-BTC 18/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
19 01/2019/TT-BCT 09/01/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu
20 02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 506 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26