Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 669 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 126/NQ-CP 08/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2 80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 01/2021/TT-BLĐTBXH 03/06/2021 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4 701/QĐ-BKHĐT 02/06/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5 53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022
6 1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
7 31/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
8 2224/TCHQ-PC 13/05/2021 Về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
9 20/CT-TTg 07/05/2021 Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025
10 17/2021/QĐ-TTg 06/04/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
11 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
12 49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
13 44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19
14 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
15 33/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
16 35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
17 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
18 08/CT-TTg 26/03/2021 Về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
19 21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
20 10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 669 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34