Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 389 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 20
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
2 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
3 09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4 03/2018/TT-BGTVT 10/01/2018 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.
5 56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
6 62/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh
7 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
8 28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước
9 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
10 54/2017/QH14 24/11/2017 Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
11 24/2017/TT-BCT 23/11/2017 Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
12 123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
13 18/2017/TT-BTC 21/09/2017 Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
14 105/2017/NĐ-CP 19/09/2017 Quy định về kinh doanh rượu
15 106/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
16 16/2017/TT-BTC 12/09/2017 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
17 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm
18 14/2017/TT-BCT 28/08/2017 Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
19 89/2017/TT-BTC 23/08/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-P ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
20 37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 389 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 20