Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 473 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 24
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
22 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
23 151/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
24 149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
25 4086/QĐ-BCT 30/10/2018 Về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
26 39/2018/TT-BCT 30/10/2018 Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
27 148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
28 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
29 95/2018/TT-BTC 17/10/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
30 04/CT-BTC 15/10/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
31 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
32 3720/QĐ-BCT 11/10/2018 Về phương án cắt, giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020
33 30/2018/TT-BCT 01/10/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
34 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử
35 87/2018/TT-BTC 27/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
36 597/2018/UBTVQH14 26/09/2018 Biểu thuế bảo vệ môi trường
37 1221/QĐ-TTg 21/09/2018 Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
38 27/2018/TT-BCT 19/09/2018 Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
39 124/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
40 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 473 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 24