Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 491 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 25
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
22 56/2018/TT-BCT 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
23 29/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
24 163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Quy định về việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp
25 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
26 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
27 117/2018/TT-BTC 28/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
28 35/2018/QH14 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
29 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
30 44/2018/TT-BCT 15/11/2018 Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
31 25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
32 09/2018/TT-BXD 15/11/2018 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
33 112/2018/TT-BTC 15/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
34 106/2018/TT-BTC 15/11/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
35 4243/QĐ-BCT 12/11/2018 Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
36 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
37 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
38 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
39 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
40 151/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 491 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 25