Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Biểu mẫu về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (27/7/2016)

Ngày 05/07/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ...Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia (26/7/2016)

Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương...Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế. (26/7/2016)

Ngày 12/5/2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2016/TT-BYT (viết tắt là Thông tư 14) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế...Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm (26/7/2016)

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án XDGT do Bộ GTVT quyết định đầu tư năm 2015 (25/7/2016)
  LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KCN HIỆP PHƯỚC (22/7/2016)
  Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động (22/7/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
27847136