Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Triển lãm “Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2016” (25/8/2016)

Thực hiện tinh thần Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Việt Nhật (JVEPA) được chính phủ hai nước ký kết vào tháng 12/2008 trong nỗ lực hợp tác nhằm đẩy mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam...Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 (24/8/2016)

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động...Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (22/8/2016)

Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC (viết tắt là Thông tư 95) hướng dẫn về đăng ký thuế.Khảo sát và hỗ trợ doanh nghiệp vùng Kansai đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (22/8/2016)

Tổ công tác vùng Kansai tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ công tác vùng Kansai – Kansai Desk) được thành lập theo Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 06/10/2014...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí và xăng dầu trong KCN, KCX, KKT (22/8/2016)
  Một số lưu ý trong việc khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc (19/8/2016)
  Một số lưu ý khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (19/8/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
28163726