Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông tư số 89/2017/TT-BTC hướng dẫn thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao (16/10/2017)

Ngày 23/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2017/TT-BTC...Thông tư số 18/2017/TT-BTC quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (16/10/2017)

Ngày 21/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT...Thông tư số 16/2017/TT-BTC quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (16/10/2017)

Ngày 12/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT...Công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (10/10/2017)

Ngày 03/9/2017, Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 1305/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tư số 13/2017/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 07/2015/TT-NHNNngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng (10/10/2017)
  Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 (10/10/2017)
  Nghị định Chính phủ quy định về kinh doanh rượu (9/10/2017)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
31591572