Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư (17/9/2018)

Ngày 28/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính...Mức thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng (14/9/2018)

Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng...Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố (13/9/2018)

Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế...Chiêu sinh lớp tập huấn Phổ biến quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (12/9/2018)

Triển khai Kế hoạch số 24074/KH-SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 10/9/2018 và Công văn số 24095/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 10/9/2018 của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Thành phố...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin về “Diễn đàn Xúc tiến thương mại và Hợp tác đầu tư phát triển ngành thực phẩm Việt Nam” (11/9/2018)
  Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (11/9/2018)
  Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (10/9/2018)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34339661