Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
V/v điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017 (25/7/2017)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017...Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Bình (21/7/2017)

Ngày 20/07/2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố - Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ...Hội nghị hướng dẫn việc thành lập Tổ truyền thông – Giáo dục sức khỏe tại các doanh nghiệp KCX-KCN trên 500 lao động (20/7/2017)

Ngày 19/7/2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (T4G) – Sở Y tế Thành phố...Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (18/7/2017)

Ngày 18/07/2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố - Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (17/7/2017)
  Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Tạo (14/7/2017)
  Đăng ký chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc năm 2017 (11/7/2017)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
30675661