Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông báo tổ chức khóa tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp” (12/9/2014)

Nhằm hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp trong KCX, KCN thực hiện hiệu quả những quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý môi trường cấp cơ sở,...Truyền thông phổ biến kiến thức vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động năm 2014. (11/9/2014)

Nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh lao động, kỹ năng phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Chỉ thị 29/CT-TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động...Quy hoạch. (10/9/2014)

Ngày 26/8/2014 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, quy mô 231,25ha,...Thông tin về Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014. (10/9/2014)

Ngày 29/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu chế xuất, khu công nghiệp (đợt 2). (9/9/2014)
  Tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế cho doanh nghiệp. (9/9/2014)
  Dự thảo Nghị định về công nghiệp hỗ trợ xin ý kiến góp ý của doanh nghiệp. (8/9/2014)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19030345