Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Phối hợp thực hiện Đề tài khoa học “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh” (18/5/2018)

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện Đề tài khoa học “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh”...Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp” (17/5/2018)

Thực hiện Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án...Hội nghị tập huấn công tác quản lý an toàn hóa chất và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (15/5/2018)

Với mục đích phổ biến kịp thời và tạo sự thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật trong việc triển khai công tác quản lý an toàn hóa chất ngành công nghiệp và thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn giai đoạn 2017 – 2020...Thông tin Chương trình tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam do SAMSUNG tổ chức. (15/5/2018)

Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó chú trọng giải pháp cải tiến năng suất, nâng cao năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (14/5/2018)
  Phổ biến Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng (14/5/2018)
  Tình hình xây dựng nhà xưởng cao tầng tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (14/5/2018)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33355014