Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (15/6/2018)

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015...Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (15/6/2018)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008...Thông tin Hội nghị Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (12/6/2018)

Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết ngày 8/3/2018 tại Chi Lê gồm 11 nền kinh tế tham gia...Thông tin về quy định pháp luật về sửa đổi hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (5/6/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 để hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quy định quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (5/6/2018)
  Thông tin về quy định pháp luật về sửa đổi hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (4/6/2018)
  Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ Công thương (4/6/2018)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33572575