Khu công nghiệp Bình chiểu
My JSP 'view.jsp' starting page
Tên công ty 
Quốc gia đầu tư 
Địa chỉ 
Loại doanh nghiệp 
Khu công nghiệp 
Ngành nghề    Thu nhỏ/Mở rộng


Hiển thị 15 kết quả.
Stt Loại doanh nghiệp Tên công ty Quốc gia đầu tư Địa chỉ Khu công nghiệp Lĩnh vực    
1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP BÌNH PHÁT Việt Nam Lô số 6, khu G, đường N4 KCN An Hạ Cơ khí
2 CÔNG TY TNHH CAO PHONG Việt Nam Lô số 10, khu Kho, đường D2 KCN An Hạ Dịch vụ
3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LẠC Việt Nam Lô số 2, khu G, đường N4 KCN An Hạ Hóa dầu, dịch vụ
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT THÀNH Việt Nam Lô 6A và Lô 6B, khu H, đường D1 KCN An Hạ Hóa nhựa, cao su
5 CÔNG TY TNHH HỶ PHÁT Việt Nam Lô số 20, khu G, đường D1 KCN An Hạ Khác
6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM NGA PHƯỚC Việt Nam Lô số 8, khu G, đường N4 KCN An Hạ Hóa nhựa, cao su
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN TÍNH Việt Nam Lô số 16 và Lô số 24, khu G, đường D1 KCN An Hạ Cơ khí
8 CÔNG TY TNHH SX - TM BAO BÌ TÂN TIẾN PHÁT TÀI Việt Nam Lô số 29, khu G, đường D2 KCN An Hạ Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THUẬN KHANG Việt Nam Lô số 26, khu G, đường D1 KCN An Hạ Cơ khí
10 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DƯỢC TUẤN THẮNG Việt Nam Lô số 4, khu G, đường N4 KCN An Hạ Cơ khí
11 CÔNG TY TNHH UV Việt Nam Lô số 18, khu G, đường D1 KCN An Hạ Hóa dược & dược phẩm
12 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Việt Nam Lô số 28, khu B, đường D2 KCN An Hạ Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì
13 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC Việt Nam Lô số 13, khu I, đường D2 KCN An Hạ Cơ khí
14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH Việt Nam Lô số 5, 31a, 33, 35, khu B, đường D4 KCN An Hạ Hóa nhựa, cao su
15 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HIỆP Việt Nam Lô số 11, khu I, đường D2 KCN An Hạ Cơ khí
Hiển thị 15 kết quả.