Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

Thực hiện công văn số 70/UBND-NCPC ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp, các Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người lao động ở doanh nghiệp.

2. Thường xuyên kiểm tra, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, duy trì thực hiện việc tổ chức ứng trực và tuần tra, canh gác của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở để kịp thời phát hiện và xử lý khi xảy ra cháy, nổ, đặc biệt vào ban đêm, các ngày nghỉ lễ, tết.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa, trọng tâm là công tác tự kiểm tra, xử lý, khắc phục những thiếu sót, vi phạm điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy ở trụ sở, đơn vị, nơi làm việc.

4. Thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để chủ động xử lý khi xảy ra tình huống cháy, nổ.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các công việc nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43676257