Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện kê khai Phiếu cập nhật thông tin về lao động của Doanh nghiệp năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 14022/KH-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 05/6/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc Doanh nghiệp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thực hiện kê khai Phiếu cập nhật thông tin về lao động của Doanh nghiệp năm 2020 theo mẫu và hướng dẫn đính kèm.

2. Sau khi hoàn tất, vui lòng gửi Phiếu bản chính có ký tên, đóng dấu Công ty (phần đại diện Doanh nghiệp) bên góc phải, phía dưới cùng của phiếu cập nhật thông tin về địa chỉ Phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM hoặc scan màu Phiếu cập nhật thông tin gửi mail theo địa chỉ mail: laodong.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 17/7/2020 để tổng hợp.

Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo nhân sự Phòng/Ban có liên quan thực hiện điền thông tin Phiếu cập nhật thông tin theo công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Lao động, số điện thoại: 028.3823.2575; Ông Đàm Trung Hiếu: 0903.768.006 – Phó Trưởng Phòng hoặc Ông Nguyễn Quốc Vinh: 0906.000.069 – Chuyên viên để được hướng dẫn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794296