Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện, cụ thể:

1. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau:

  • Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

  • Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả.

  • Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ.

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

2. Mức hỗ trợ giảm tiền điện:

- Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 2 Công văn này.

3. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện là ba (03) tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

Sau thời gian giảm tiền điện quy định tại mục 2 Công văn này: áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện hoặc tại văn bản khác thay thế.

Thực hiện Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Công thương và Công văn số 4149/SCT-QLNL ngày 14 tháng 9 của Sở Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện đợt 5 bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố rà soát các điều kiện tại Mục 1 nêu trên, lập danh sách theo mẫu phụ lục 1, phụ lục 2 (đính kèm) và gửi về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Doanh nghiệp, email: ntnhu.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 24 tháng 9 năm 2021 để Ban Quản lý tổng hợp gửi về Sở Công thương.

Thông tin liên lạc, điện thoại: 0983 613 065 (gặp chị Nguyễn Thị Như).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45940348