Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 824/KH-BQL ngày 05/4/2022 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 (đặc biệt là các doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động tại doanh nghiệp), cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022:

“Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022.

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm

- Tuyên truyền sâu rộng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp.

- Tăng cường giám sát các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất – khu công nghiệp:

- Thực hiện treo băng rôn các khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động năm 2022 (đính kèm danh mục khẩu hiệu).

- Phát thanh tuyên truyền, dán bản tin các bài viết, thông tin các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động.

- Thông tin kịp thời đến Ban Quản lý các trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm (nếu có).

2. Các doanh nghiệp Khu chế xuất – khu công nghiệp:

- Thực hiện treo băng rôn các khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động năm 2022 (đính kèm danh mục khẩu hiệu).

- Phát thanh tuyên truyền, dán bản tin các bài viết, thông tin các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động.

- Khuyến khích các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động xây dựng bếp ăn tập thể tại chỗ để phục vụ bữa ăn công nhân, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể.

* Đối với các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể:

- Cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

- Thành lập, củng cố, kiện toàn Tổ tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp (thành phần gồm: đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện Công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách y tế của doanh nghiệp).

- Theo dõi, thực hiện các biện pháp tự kiểm tra các bếp ăn, quầy bán thức ăn, nước uống tại doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động (ông Đàm Trung Hiếu – Phó Trưởng Phòng, ĐTDĐ: 0903.768.006, điện thoại: 38.290.405 (nội bộ 35) – 38.232.575

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778870