Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Thực hiện Công văn số 4112/SXD-QLCLXD ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có Văn bản đề nghị các Công ty Đầu tư và Kinh doanh cơ sở hạ tầng (Công ty hạ tầng) và các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn sức khỏe cho người lao động, cộng đồng; thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 4112/SXD-QLCLXD ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng, tạo môi trường an toàn trong hoạt động xây dựng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779240