Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thông tin về thành phần hồ sơ đề nghị xét duyệt hỗ trợ nhập cảnh đối với nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố thông tin đến các doanh nghiệp biết và thực hiện như sau:

Kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021, các hồ sơ đề nghị xét duyệt hỗ trợ nhập cảnh đối với nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ phải cung cấp đầy đủ bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, quyết định cử người nước ngoài sang Việt Nam làm việc; các giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam được quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45939900