Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

Thực hiện công văn số 740/UBND-NCPC ngày 16/3/2021 của Ủy Ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là Nghị định 136/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng, các Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố thực hiện như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ các nội dung quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP, nắm và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

2. Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định 136/2020/NĐ-CP đến đơn vị, người lao động tại đơn vị biết, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45940107