Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, PCCC mùa khô và dịp Lễ 30/4 – 1/5

Thực hiện công văn số 1074/UBND-NCPC ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và  cứu nạn, cứu hộ trong đợt cao điểm mùa khô, nắng nóng và đảm bảo an toàn trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - Khu công nghiệp (Công ty PTHT KCX-KCN), Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp trong Khu chế xuất (KCX) và Khu công nghiệp (KCN) thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

2. Bố trí lực lượng bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và tăng cường lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan, đơn vị, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ Lễ và vào ban đêm, đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC; Tổ chức kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện trực, tuần tra canh gác của lực lượng này.

3. Tổ chức rà soát và tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC của cơ sở mình; khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn PCCC; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra  bảo dưỡng hệ thống báo cháy, các phương tiện chữa cháy, máy bơm chữa cháy, nguồn nước…đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra; xây dựng và bổ sung phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

4. Nghiên cứu và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, nâng cao ý thức của người lao động và  ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.

5. Công ty PTHT KCX - KCN tập trung nâng cao năng lực công tác chữa cháy, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và PCCC, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ từng doanh nghiệp trong KCX, KCN và Công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và PCCC tại KCX và KCN. Xây dựng kế hoạch trực và danh sách nhân viên trực bảo vệ và PCCC trong những ngày nghỉ Lễ.

Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty PTHT và Tổng Giám đốc/ Giám đốc các Doanh nghiệp trong KCX, KCN quan tâm, thực hiện nghiêm các công việc nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794222