Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Khảo sát thông tin tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) có nhận Công văn số 4509/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động - việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện Phiếu khảo sát thông tin tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp.

- Hình thức khảo sát: khảo sát trực tuyến thông qua truy cập tại đường link: https://forms.gle/SHkdogwe6RKjz7tz9 hoặc quét mã QR code:

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2023

Để nắm bắt tình hình lao động - việc làm trong các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp đúng thực tế hiện nay nhằm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện khảo sát theo đúng thời hạn nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778731