Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa Quận 7 năm 2022

Thực hiện công văn số 2700/UBND-TCKH ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc thu - nôp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận 7 năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận đang hoạt động trên địa bàn Quân 7 như sau:

Đề nghị các doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm tại công văn số 969/UBND-KT ngày 19 tháng 10 năm 2022 và công văn số 1016/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông) thực hiện việc nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo công văn số 2700/UBND-TCKH ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận 7 năm 2022.

Doanh nghiệp nộp tiền thu Quỹ phòng, chống thiên tai chọn các hình thức nộp sau:

1. Nộp trực tiếp tại ngân hàng:

+ Đơn vị nhận tiền: Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông

+ Số tài khoản: 3723.0.1018980.00000 tại Kho Bạc nhà nước quận 7.

+ Nội dung nộp tiền: “Tên công ty” nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 (Số tiền:…………) và người lao động trong doanh nghiệp (Số tiền:…………).

2. Nộp bằng chuyển khoản:  

+ Đơn vị nhận tiền: Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông

+ Số tài khoản: 121000108677 tại Ngân hàng Viettin bank – Phòng giao dịch KCX Tân Thuận.

+ Nội dung nộp tiền:

- “Tên công ty” nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 (Số tiền:…………).

- “Tên công ty” nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 cho người lao động trong doanh nghiệp (Số tiền:…………).

3. Nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông (Địa chỉ: 357 Huỳnh tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7); liên hệ ông Đặng Ngọc Thế Truyền - Cán bộ phụ trách Kinh tế để được hướng dẫn làm thủ tục trực tiếp.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ: Ông Đặng Ngọc Thế Truyền (ĐTDĐ: 0919.509665) hoặc Ông Nguyễn Hoàng Tú (ĐTDĐ: 0933.318093) – bộ phận Kinh tế phường để được hướng dẫn.

Ban Quản lý thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778717