Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc

Thực hiện công văn số 1067/SYT-NVY ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đề nghị và khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới như sau:

1. Đối với doanh nghiệp

1.1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, khu lưu trú công nhân cho người lao động tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

1.2. Tổ chức tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu đính kèm), từ đó có biện pháp duy trì, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và khắc phục các chỉ số thành phần có nguy cơ cao (nếu có).

1.3. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động nghiêm túc thực hiện yêu cầu “5K” trong phòng chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

2.Đối với người lao động:

Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone trên điện thoại và thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm.

Các doanh nghiệp tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp và hiệu quả nhằm giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45940072