Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về việc tạo điều kiện cho công nhân lao động thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày 23/5/2021

Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị xã hội của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam trong việc góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp.

Để tạo điều kiện cho cử tri là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp KCX – KCN thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia bầu cử, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố yêu cầu:

Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp KCX – KCN, nếu có bố trí cho người lao động làm việc vào ngày Chủ nhật (23/5/2021) thì phải sắp xếp bố trí giờ đi bầu cử cho cử tri là người lao động phù hợp và sớm nhất nhằm đảm bảo các cử tri đi bầu cử đúng quy định vừa để cuộc bầu cử ở địa phương kết thúc đạt yêu cầu, vừa đảm bảo giờ làm việc của công nhân trong các doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794235