Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v báo cáo định kỳ hiện trạng KCX-KCN

Nhằm chuẩn bị cho cuộc họp giao ban sơ kết tình hình hoạt động của các KCX-KCN trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của KCX-KCN theo mẫu đính kèm.

Thời hạn báo cáo: trước ngày 02/6/2013 (tải file tại mục Báo cáo thống kê trên trang thông tin điện tử: www.hepza.gov.vn)

Rất mong các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN quan tâm thực hiện đúng thời hạn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43243865