Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Thông báo về việc khen thưởng công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2014 (18/12/2014 07:17)Một số công tác cần thực hiện tại doanh nghiệp KCX - KCN trước và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán (18/12/2014 07:09)Hỗ trợ khảo sát doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (18/11/2014 16:39)Chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (1/10/2014 16:06)

Các tin khác:
Thực hiện các báo cáo lao động định kỳ  (20/6/2014)
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  (20/6/2014)
Thông tin về trực ban của Phòng an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84) - Công an Thành phố  (2/6/2014)
Các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các KCX – KCN trong thời gian tới  (2/6/2014)
Công tác ổn định tình hình quan hệ lao động trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.  (20/1/2014)
Thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  (6/1/2014)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45939958