Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện công văn số 12494/SLĐTBXH-ATLĐ ngày 19/05/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố về việc triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (lần 2), Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin đến các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho năm tiếp theo (năm 2021), lập hồ sơ đăng ký, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 để các doanh nghiệp tự rà soát, lập kế hoạch đề xuất đối tượng, mức kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Về điều kiện được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải bảo đảm đủ các điều kiện:

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Người lao động được hỗ trợ huấn luyện từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm: người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1), người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3), người làm công tác y tế (nhóm 5), an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) và có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp theo quy định từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.  

Danh sách đề nghị hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho năm tiếp Theo (năm 2021) (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Việc làm – An toàn lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ số 31 đường số 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức trước ngày 10/6/2020. Điện thoại : (028) 38.20.86.96 để tổng hợp gửi về Cục An toàn lao động để được thẩm định, phê duyệt kinh phí.

Hồ sơ hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 thực hiện theo thủ tục hành chính và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/2020./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794415