Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết 2022

Thực hiện Công văn số 40404/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/12/2021 của Sở lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết 2022; nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2022, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp thực hiện các nội dung như sau:

1. Doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở căn cứ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 theo quy định của pháp luật lao động và thông báo cho người lao động biết, cụ thể:

a) Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 trước ngày 25/12/2021 để người lao động biết rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b, khoản 1 và khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

b) Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 (Theo mẫu Báo cáo đính kèm Công văn này), gửi qua đường bưu điện về Phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý theo địa chỉ 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 hoặc scan báo cáo có ký tên, đóng dấu theo thẩm quyền gửi về địa chỉ email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 25/12/2021.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779163