Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Nộp báo cáo lao động định kỳ

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) yêu cầu các Doanh nghiệp Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm trước ngày 05/12/2021 theo mẫu 02 (đính kèm).

2. Các Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc scan báo cáo có ký tên, đóng dấu theo thẩm quyền gửi về Phòng quản lý Lao động - Ban Quản lý theo địa chỉ email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý sẽ tiếp nhận báo cáo của Doanh nghiệp nếu thực hiện đúng biểu mẫu, nộp đúng thời hạn và sẽ có email xác nhận đã nộp báo cáo cho Doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc không lập và không nộp báo cáo theo quy định của pháp luật./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778894