Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2020

Thực hiện công văn số 3488/UBND-NCPC ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân   phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2019, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng, các Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp (KCX-KCN) thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đến người lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCX-KCN; treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” với các nội dung sau:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 4/10”

  • Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và    nghĩa vụ của mỗi công dân.

  • Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

  • Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  • Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

  • Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức,  hộ gia đình và cá nhân.

2. Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo công tác PCCC, lực lượng PCCC tại chỗ, năng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội PCCC cơ sở và đội PCCC chuyên ngành. Nghiên cứu nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCCC như trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an về quy định trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; duy trì các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật KCX-KCN theo thiết kế được phê duyệt phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn-cứu hộ.

3. Thực hiện đầy đủ nội dung về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định  tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013.

4. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như mít tinh cổ động,   thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức hội thao, diễn tập phương án phòng cháy và chữa cháy…

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43676491