Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về việc báo cáo tình hình tiền lương 2020 và kế hoạch thưởng Tết năm 2021

Thực hiện Công văn số 36630/SLĐTBXH-LĐ ngày 03/12/2020 của Sở lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết 2021; nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp thực hiện các nội dung như sau:

1. Doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở căn cứ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo quy định của pháp luật lao động và thông báo cho người lao động biết, cụ thể:

a) Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021 trước ngày 31/12/2020 để người lao động biết rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.

Lưu ý: Kể từ ngày Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021), doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b, khoản 1 và khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

b) Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong dịp Tết thì thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo Ban Quản lý để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

2. Kể từ ngày Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021), doanh nghiệp thực hiện rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, các quy chế quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp pháp luật lao động hiện hành.

3. Doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021, có thể nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc scan báo cáo có ký tên, đóng dấu theo thẩm quyền gửi về Phòng quản lý Lao động - Ban Quản lý theo địa chỉ email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 25/12/2020.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43676806