Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố

Thực hiện Công văn số 1981/UBND-KT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đã ban hành Công văn số 1369/BQL-MT ngày 02 tháng 6 năm 2020. Theo đó, Ban Quản lý đề nghị các Công ty Phát triển Hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các kho tàng, nhà xưởng trọng yếu; thường xuyên kiểm tra, gia cố các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhằm đề phòng mưa giông, lốc xoáy, gió giật, cây xanh ngã đổ bất ngờ xảy ra; rà soát chặt tỉa cành, nhánh các cây cao dễ ngã đổ để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

2. Khi có sự cố mưa giông, gió giật, lốc xoáy, cây xanh ngã đổ xảy ra, cần huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị tại chỗ kịp thời để nhanh chóng xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai và biện pháp hướng dẫn phòng, chống, ứng phó trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (địa chỉ: http://www.nchmf.gov.vn), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (địa chỉ: http://www.kttv-nb.org.vn) và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (địa chỉ: http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn) để kịp thời có biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44758634