Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở lao động

Thực hiện công văn số 10130/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

   1. Chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu chế xuất, khu công nghiệp chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, khu lưu trú công nhân cho người lao động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, từ đó có biện pháp duy trì, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và khắc phục các chỉ số thành phần có nguy cơ cao (nếu có).

   2. Báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động (theo mẫu đính kèm) về Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố  – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, hộp thư điện tử: laodong.hepza@tphcm.gov.vn để Ban Quản lý tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động – điện thoại 38.232.575 để được hướng dẫn.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794385