Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhận công văn số 347/BQLATTP-QLNĐ ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể ...

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) có nhận công văn số 347/BQLATTP-QLNĐ ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, Ban Quản lý đề nghị Ban Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc quy định Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó nhấn mạnh việc người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp, trong đó bảo đảm các bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp phải được kiểm tra giám sát, được phân công quản lý đầy đủ, không để bếp ăn tập thể không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động.

3. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm từ nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm ở các bếp ăn tập thể.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống ngộ độc cho công nhân, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của doanh nghiệp, chú ý về vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.

5. Huy động sự tham gia, phát huy vai trò của tổ chức tập thể, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp./.

6. Kịp thời thông tin đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, Trung tâm y tế quận/huyện và Thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778788