Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thông tin về Khảo sát tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2023

Nhằm tiếp tục nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp hợp tác thực hiện Phiếu khảo sát về tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2023 (đính kèm).

Ban Quản lý mong muốn các doanh nghiệp quan tâm và đề xuất các yêu cầu theo đặc thù lĩnh vực sản xuất, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để có cơ sở đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tài chính - tín dụng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vui lòng thực hiện và gửi phiếu khảo sát về Ban Quản lý trước ngày 10/4/2023 bằng một trong các cách thức sau:

-         Bằng văn bản giấy: gửi về trụ sở Ban Quản lý (Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư), địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM; hoặc gửi bản scan qua hộp thư điện tử: issd-hepza@tphcm.gov.vn

-         Bằng khảo sát trực tuyến: thực hiện trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn (Mục “BÁO CÁO THỐNG KÊ – Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp - Phiếu khảo sát về tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2023 ”).

-         Bằng khảo sát trực tuyến, Quý Doanh nghiệp theo đường dẫn sau: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NĂM 2023 (google.com)

 

  Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư

Điện thoại: (+84.28) 38 232 574, Fax: (+84.28) 38 294 271

Email: issd-hepza@tphcm.gov.vn

 Người liên hệ:

Bà Phạm Thị Trường An – Điện thoại: 0919376168; Email: pttan.hepza@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Ngọc Điệp – Điện thoại: 0933856368; Email: nndiep.hepza@tphcm.gov.vn

Ông Hồ Thanh Tuấn – Điện thoại: 0908207740; Email: httuan.hepza@tphcm.gov.vn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778719