Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tập huấn triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 4329/KH-TTKSBT-BNN ngày 30/9/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố về tập huấn triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2022 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức lớp tập huấn, cụ thể như sau:

I. Các nội dung tập huấn:

1. Cập nhật các văn bản pháp luật, các quy định về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống BNN giai đoạn 2020-2030

3. Triển khai Kế hoạch số 2689/KH-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố:

- Dinh dưỡng phù hợp cho người lao động.

- Hướng dẫn xây dựng và vận hành phòng trữ, vắt sữa.

- Phòng chống bệnh không lây nhiễm.

- Công tác khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

4. Hướng dẫn truyền thông giáo dục sức khỏe cho người lao động.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Tổ chức 06 lớp tập huấn từ 18/10/2022 đến 16/11/2022.

- Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Trụ sở Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Đối tượng:

Mỗi Doanh nghiệp cử 02 người là cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động, cán bộ phụ trách y tế cơ quan tham dự.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778767