Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Về thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa Quận 7 năm 2022 (3/11/2022 14:35)Phối hợp cấp CCCD gắn chíp cho người lao động đang làm việc tại các KCX, KCN cư trú trên địa bàn Thành phố (25/10/2022 18:01)Khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của cán bộ, công nhân viên tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (17/10/2022 17:37)Tập huấn triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2022 (17/10/2022 17:34)

Các tin khác:
Triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường đầu tháng 10 năm 2022  (12/10/2022)
Triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường cuối tháng 9 năm 2022  (27/9/2022)
Về tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2022  (27/9/2022)
Về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy  (20/9/2022)
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc  (26/8/2022)
“Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” giai đoạn 2022-2026  (15/8/2022)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44850122