Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Triển khai Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2279/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản đính kèm), Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố kính chuyển đến các Công ty Phát triển hạ tầng, các Doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố để biết và thực hiện.

Do tính chất cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45940110