Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Kết nối các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ công tác ứng phó dịch COVID-19

Sau hơn 2 tháng triển khai Chương trình “Tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”, Sở Khoa học công nghệ TP.HCM đã tiếp nhận 99 giải pháp công nghệ; hội đồng chuyên gia đã đánh giá và tuyển chọn được Top 20 giải pháp khả thi giúp Thành phố ứng phó dịch COVID-19.

Các giải pháp này thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, công nghệ sinh học… được tuyển chọn theo các tiêu chí sáng tạo, có sản phẩm hoàn chỉnh để sẵn sàng ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm tạo điều kiện cho các giải pháp công nghệ tiếp cận đến tổ chức, cá nhân, người dùng để hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố giới thiệu đến các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp 13 giải pháp và thông tin liên hệ của các giải pháp theo danh mục đính kèm.

Để biết thêm thông tin về giải pháp, doanh nghiệp tham khảo trên trang web https://his.doimoisangtao.vn/top20

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779235