Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thực hiện công văn số 3231/UBND-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Các doanh nghiệp tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị cần chủ động chọn lựa phương thức vận chuyển phù hợp và báo cáo về phòng Quản lý Lao động – HEPZA theo đường link: https://forms.gle/Rn18qzii2GAxPS6h8.

Ban Quản lý sẽ dựa trên thông tin tiếp nhận sẽ xem xét nhu cầu và phương án vận chuyển bằng ô tô của đơn vị để gửi Sở Giao thông vận tải./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
41909038