Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 2337/UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông báo việc tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố như sau:

1. Cho phép tiếp tục hoạt động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn khu chế xuất, khu công nghiệp khi đảm bảo một trong hai trường hợp sau:

1.1. Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ.

1.2. Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm”: chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân); đồng thời phải tổ chức quản lý chặt chẽ đưa đón người lao động bằng phương tiện đưa đón, không để người lao động tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Ban Quản lý phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện nêu trên và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch thì mới cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất; thực hiện xét nghiệm đối với công nhân định kỳ 07 ngày/lần, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả.

2. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu tại mục 1 Thông báo này thì dừng hoạt động; thời gian dừng hoạt động bắt đầu từ 00 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (thứ Năm) cho đến khi có Thông báo mới.

3. Đối với các doanh nghiệp đã được Ban Quản lý, Sở Y tế và các cơ quan liên quan thẩm định phương án “vừa sản xuất, vừa lưu trú tại chỗ” thì mới được phép hoạt động từ 00 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (thứ Năm); phải thực hiện theo phương án đã đăng ký, bảo đảm kiểm soát không cho người ra vào khỏi doanh nghiệp.

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý sẽ phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra các doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp về thực hiện các nội dung trên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43199841