Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ áp dụng đối với số dư gốc và/hoặc lãi của khoản nợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Cụ thể, một số điều kiện như: Phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 - 30/6/2022; Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc trường hợp theo quy định.

Ngoài ra, các điều kiện khác cần đáp ứng như: Khách hàng được đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do ảnh hưởng bởi Covid-19; khách hàng có đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại…

Bên cạnh đó, không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30/6/2022.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/9/2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43199968