Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Thông báo chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện (có mã QR) cho các phương tiện vận tải chở hàng hóa lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TTg

Ngày 04 tháng 10 năm 2021 Sở Giao thông Vận tải Thành phố đã ban hành Thông báo số 10500/TB-SGTVT về việc chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện (có mã QR) cho các phương tiện vận tải chở hàng hóa lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TTg với nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021, chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện (có mã QR) qua phần mềm của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đối với xe vận tải hàng hoá lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Tây Nam bộ, Đông Nam bộ đi, đến và lưu thông qua thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị vận tải có nhu cầu vận chuyển hàng hoá từ các tỉnh đi, đến và lưu thông qua thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị thực hiện việc khai báo và đăng ký nhận Giấy nhận diện (có mã QR) tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 hoặc địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (hoặc ứng dụng VNEID).

Xe tải chở hàng hóa hoạt động trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ theo hướng dẫn tại Công văn số 10399/SGTVT-KT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

2. Đối với các giấy nhận diện (có mã QR) được Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp thông qua đơn vị đầu mối cho các phương tiện vận tải để vận chuyển công nhân, chuyên gia và tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch có lộ trình lưu thông trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tiếp tục sử dụng cho đến khi có Thông báo mới./.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố có nhu cầu đăng ký mã QR cho xe chở hàng hóa theo Thông báo số 10500/TB-SGTVT./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43244938