Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Hướng dẫn quy trình thực hiện thay đổi người lao động tại đơn vị đủ điều kiện vừa lưu trú vừa sản xuất

Căn cứ Công văn số 3314/KH-TTKSBT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố về việc hướng dẫn quy trình thực hiện thay đổi người lao động tại đơn vị đủ điều kiện vừa lưu trú vừa sản xuất;

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp quy trình thực hiện thay đổi người lao động trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp vừa lưu trú, vừa sản xuất như sau:

1. Doanh nghiệp bố trí khu vực lưu trú tạm thời tách biệt hoàn toàn với khu lưu trú và sản xuất hiện hữu, đảm bảo giãn cách và người lao động mới không được tiếp xúc với người lao động cũ.

2. Thực hiện xét nghiệm cho những người lao động vào ngày thứ 01 (đơn vị xét nghiệm phải đủ điều kiện của Sở Y tế), doanh nghiệp đảm bảo giãn cách giữa các người lao động trong quá trình xét nghiệm, khu vực tổ chức xét nghiệm phải đảm bảo người lao động mới không được tiếp xúc với người lao động cũ.

3. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, doanh nghiệp bố trí người lao động vào ở tại khu vực lưu trú tạm thời.

4. Thực hiện xét nghiệm cho những người lao động vào ngày thứ 03.

5. Đưa người lao động có kết quả âm tính lần 02 vào làm việc.

6. Báo cáo việc thay đổi người lao động cho Ban Quản lý.

Người đứng đầu doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng quy trình thay đổi người lao động nêu trên dẫn đến lây nhiễm dịch Covid-19 trong doanh nghiệp, Ban quản lý sẽ đề nghị xử lý theo quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43244942