Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Chính sách hỗ trợ người sử dụng người lao động cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Ngày 13 tháng 7 năm 2021 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 501/NHCS-KHTD về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Các Doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đề nghị liên hệ các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận/huyện và Thành phố Thủ Đức nơi có trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để được hỗ trợ (Đính kèm tờ rời hướng dẫn).

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố được biết và liên hệ khi có nhu cầu./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40858458