Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Về việc thay đổi người lao động đối với doanh nghiệp thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) nhận được công văn số 3225/KH-TTKSBT ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố về việc hướng dẫn thẩm định đơn vị đủ điều kiện vừa lưu trú vừa sản xuất (văn bản đính kèm). Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi người lao động thực hiện như sau:

1. Người lao động không tiếp tục tham gia làm việc tại doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có công văn gửi Ban Quản lý (thông qua các Trưởng đoàn kiểm tra) kèm theo danh sách người lao động muốn kết thúc làm việc tại Doanh nghiệp và kết quả xét nghiệm âm tính.

2. Doanh nghiệp có nhu cầu đưa thêm người lao động vào:

- Doanh nghiệp có khu vực lưu trú tạm thời bên ngoài doanh nghiệp trong 3 ngày.

- Thực hiện xét nghiệm cho người lao động vào ngày thứ 1 (đơn vị xét nghiệm phải đủ điều kiện của Sở Y tế) và ngày thứ 3. Người lao động có kết quả âm tính mới được đưa vào Doanh nghiệp làm việc.

- Doanh nghiệp có công văn gửi Ban Quản lý (thông qua các Trưởng đoàn kiểm tra) kèm theo danh sách người lao động muốn đưa vào doanh nghiệp và kết quả xét nghiệm âm tính.

Lưu ý: Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40858654