Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 21815/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin hồ sơ hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc như sau:

1. Doanh nghiệp gửi trực tiếp công văn đề nghị kèm danh sách người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh (mẫu tham khảo đính kèm) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 31 đường số 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

2. Tổ công tác tổng hợp xét hồ sơ vào thứ tư hằng tuần trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Lưu ý: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ; phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2020 như sau:

   3.1 Người nước ngoài phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

   3.2 Người nước ngoài có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc doanh nghiệp mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19.

   3.3 Doanh nghiệp mời người nước ngoài vào làm việc chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí y tế và các chi phí khác có liên quan đến việc thực hiện công tác cách ly cho người nước ngoài.

Ban Quản lý thông tin để các doanh nghiệp biết và thực hiện./

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44243275