Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 5619/SYT-NVY ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế về việc triển khai hướng dẫn y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông tin như sau:  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mời người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định và căn cứ tình hình thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế đã ban hành “Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh” (hướng dẫn đính kèm). Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn các nội dung chi tiết và quy trình, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận liên quan.

Ban Quản lý thông tin để các doanh nghiệp biết và thực hiện khi có nhu cầu mời người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44243956