Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2022/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

          Ngày 09/9/2022 Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước về đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, tham gia, thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ trong nước bao gồm: Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/01 đơn; Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài tương ứng với hai hình thức bảo hộ nêu trên là 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2022.

Ban Quản lý triển khai đến tất cả các Doanh nghiệp để biết  và thực hiện. Toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại đây./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46785711