Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Tuyên truyền, năng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, năng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến các đối tượng tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ban An toàn giao thông thành phố đã biên soạn và in ấn tài liệu tuyên truyền gồm: tờ rơi chuyên đề nồng độ cồn, tờ rơi chuyên đề văn hóa giao thông, áp phích chuyên đề nồng độ cồn, áp phích chuyên đề văn hóa giao thông (tải tập tin tại đây).

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã tiếp nhận 2000 tờ rơi chuyên đề nồng độ cồn, 6000 tờ rơi chuyên đề văn hóa giao thông, 200 áp phích chuyên đề nồng độ cồn và 200 áp phích chuyên đề văn hóa giao thông để phân phối đến các Công ty Phát triển hạng tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp, Doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp tuyên truyền và phát cho người lao động./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43608840